สแควร์แคล้มจับสายทองแดงเปลือย Cross Cable Square Clamp

500.00 ฿

สแควร์แคล้มจับสายทองแดงเปลือย Cross Cable Square Clamp

Brand: Steel City

Clear