ช่องทางการชำระค่าสินค้า / Payment Channel

-เงินสด  การชำระเงินสด ต้องร้องขอใบเสร็จรับเงินทำที บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากไม่มีหลักฐานการชำระเงิน

-โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไม่มีการรับชำระค่าสินค้าในบัญชีชื่อ บุคคลธรรมดา ทุกกรณี อย่างเด็ดขาด 

-โอนเงินผ่านระบบQR code ผ่าน mobile banking

QR Payment BBK   

-โอนเงินผ่านตู้ATM-แคชเชียร์เช็ค

-เช็คบริษัท (กรณีมีเครดิตกับทางบริษัท) หรือ เข้าเช็คเคลียรริ่ง 

 

การขอเครดิตการค้า

 

 

รายละเอียดสินค้า ไปยังหน้า ดาวโหลดแคตตาล๊อกสินค้า เพื่อดูรายการสินค้าก่อนค่ะ