Showing all 7 results

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้องอ90° PP-R

15.00 ฿2,485.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงเกลียวใน PP-R

84.00 ฿3,540.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ท่อพีพีอาร์

140.00 ฿40,800.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

บอลวาล์ว เกลียวนอก PP-R

401.00 ฿963.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

บอลวาล์ว เกลียวใน PP-R

388.00 ฿889.17 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ประตูน้ำ PP-R

252.00 ฿2,197.78 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

สามทาง PP-R

19.00 ฿3,055.00 ฿