Showing all 4 results

-5%

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงท่อ อีเฟล็ก

35.15 ฿244.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อท่อพีอี ไฟฟ้า โค้ง90°

96.00 ฿5,730.00 ฿
-44%

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ท่อพีอี HDPE ร้อยสายไฟฟ้า Class1 PN6

7.28 ฿486.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ฝาปิดท่อ อีเฟล็ก

27.00 ฿91.00 ฿