Showing all 6 results

ท่อเหล็กไฟฟ้า

ข้อต่อตรงท่อ EMT

11.00 ฿310.00 ฿

ท่อเหล็กไฟฟ้า

ข้อต่อตรงท่อ IMC

15.00 ฿322.00 ฿

ท่อเหล็กไฟฟ้า

ข้อต่อตรงท่อ RSC

15.00 ฿1,276.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ท่ออ่อนกันน้ำ Rain Tight Flexible Conduit

23.00 ฿400.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ท่ออ่อนกันน้ำสีดำ Rain Tight Flexible Conduit (Black)

30.00 ฿600.00 ฿

อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า เดินสายไฟ

ท่ออ่อนเหล็ก Flexible Conduit

8.00 ฿340.00 ฿