ท่อ พีพีอาร์ 

ท่อ PP-R คือ ท่อสำหรับงานระบบประปาน้ำอุ่น และประปาน้ำร้อน เหมาะสำหรับงานประปาภายในอาคาร เป็นท่อน้ำร้อน ท่อน้ำอุ่น ท่อสารเคมี ภายในอาคาร บ้าน โรงพยาบาล โรงแรม รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และหน่วยงานที่ต้องการความคงทนถาวรของท่อ หรืออาคารเพื่อการอยู่อาศัยระยะยาว

PP-R ย่อมาจาก Polypropylene Random Copolymer 

คุณสมบัติ ท่อ PP-R

  1. ท่อ PP-R ทนอุณหภูมิได้สูง 95 องศาเซลเซียส และสามารถรับแรงดันได้ถึง 20 บาร์ จึงเหมาะสำหรับเป็นท่อน้ำอุ่น และท่อน้ำร้อน
  2. ท่อ PP-R ไม่เป็นสนิม ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย สามารถใช้เป็นท่อน้ำดื่มได้ ได้รับการยอมรับจาก องค์การกรีนพีซ ว่าไม่มีปัญหาการสะสมของตะกอน สนิม ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่มีสารก่อมะเร็ง
  3. ท่อ PP-R ไม่รั่วซึม เพราะการติดตั้งแบบเชื่อมท่อแบบสอด (Socket Fusion) โดยการใช้ความร้อน 250-260 องศา ทำให้ท่อและข้อต่อผสานเป็นเนื้อเดียวกัน
  4. ท่อ PP-R อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 50 ปี และเป็น Thermo Plastic สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  5. ท่อ PP-R มีน้ำหนักเบา ซึ่งเบากว่าเหล็กถึง 8 เท่า
  6. ท่อ PP-R นิยมใช้ทดแทนท่อทองแดง เนื่องจากท่อพีพีอาร์มีราคาถูกกว่า แต่มีราคาสูงกว่าท่อ PVC ถึง 5.5 – 8 เท่า (เทียบระหว่างท่อ PVC ระดับ 13.5 กับท่อพีพีอาร์ SDR6 PN20) จึงนิยมมาใช้ในงานเฉพาะท่อน้ำร้อน เนื่องจากได้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่โดดเด่นของท่อจริงๆ
  7. ท่อมีคุณสมบัติเป็นฉนวน มีค่าคงที่การนำความร้อนต่ำกว่าท่อโลหะมาก จึงใช้ฉนวนในการหุ้มท่อน้อยกว่า รักษาอุณหภูมิของน้ำไว้ได้ดีกว่าท่อเหล็กมาก

ข้อจำกัดท่อ PP-R

ข้อเสียของท่อ PP-R คือ ท่อพีพีอาร์ไม่ทนต่อแรงกระแทก ไม่เหมาะกับการติดตั้งใต้พื้นดิน หรือ พื้นคอนกรีตที่มีการทรุดตัว และการติดตั้งต้องใช้เครื่องมือเชื่อมท่อในการหลอมเหลวท่อกับข้อต่อและอุปกรณ์อื่นให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไม่สะดวกติดตั้งในบางบริเวณ เพราะต้องจัดหาเครื่องเชื่อมที่หน้าไซต์งาน และต้องหาผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมท่อ รวมถึงต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้ง

คำแนะนำ
1. ปัจจุบัน ท่อ CPVC ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ท่อ PP-R เหมาะสำหรับ งานระบบประปา ภายในอาคาร
2. ท่อ CPVC มีคุณสมบัติเด่นที่สามารถทนความร้อนและสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อม เพียงใช้น้ำยาประสานท่อเท่านั้น
3. ท่อ CPVC มีราคาสูงกว่าท่อ PP-R

ขนาด ท่อ PP-R

1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ตั้งแต่ 1/2 นิ้ว จนถึง 6 นิ้ว และบางแบรนด์ผลิตจนถึงขนาด 12 นิ้ว 
2. ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร 

ประเภทท่อ PP-R

ท่อพีพีอาร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.ท่อ PP-R ค่าระดับมาตรฐาน SDR11 PN10 ชนิดใช้กับน้ำอุ่น ใช้กับช่วงอุณหภูมิ 38-60 องศา
2.ท่อ PP-R ค่าระดับมาตรฐาน SDR6 PN20 ชนิดใช้กับน้ำร้อน ใช้กับช่วงอุณหภูมิ 38-95 องศา

หมายเหตุ
1.SDR (Standard Dimension Ratio) คือ อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ต่อความหนาท่อ
2.PN คือ ชั้นความดัน

มาตรฐานการผลิต ท่อ PP-R

DIN 8077 และ DIN 8078 ของเยอรมัน และข้อต่อ มาตรฐาน DIN 16962-5 เนื่องจากปัจจุบันท่อพีพีอาร์ยังไม่มีมาตรฐาน มอก. กำกับ จึงใช้มาตรฐานของเยอรมัน DIN 8077, DIN 8078 อ้างอิงแทน

ท่อ PP-R แบรนด์ SCG

1. ท่อสีเขียว คาดแถบสีน้ำเงิน สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-60 องศาเซลเซียส ทนความดันที่ PN10 (SDR 11) ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP-R80

2. ท่อสีเขียว คาดแถบสีแดง สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ทนความดันที่ PN20 (SDR 6) ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP-R80

ท่อ PP-R แบรนด์ THAI PP-R

1. ท่อสีเขียว ไม่มีคาดแถบสี สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-60 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 แบบ Economy Class ทนความดันที่ PN10 (SDR 11) ผลิตขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 12 นื้ว หรือ 20 ถึง 315 มม. ใช้สำหรับระบบท่อ Chilled Water, Up Fedd, Down Feed, ท่อ Branch, ท่อลม Air Compressor, ท่อสารเคมี

2. ท่อสีเขียว คาดแถบสีขาว สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 แบบ High Pressure Class ทนความดันที่ PN20 (SDR 6) ใช้สำหรับระบบท่อ Chilled Water, ระบบท่อ Solar Cell, หม้อต้มน้ำ

3. ท่อสีเขียว คาดแถบสีแดง มีชั้น Fiber ตรงกลาง สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 Fiber Composite แบบ Durable Class ทนความดันที่ PN20 (SDR 6) ออกแบบพิเศษสำหรับระบบน้ำร้อน เพื่อช่วยลดการยืด และขยายตัวของท่อ PP-R ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในตัวท่อ เหลือเพียง 1/3 เมื่อเทียบกับท่อ SDR6 ใช้สำหรับระบบท่อ Chilled Water

4. ท่อสีเขียว แบบเพิ่มชั้น Aluminium สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 Aluminium Composite ทนความดันที่ PN20 (SDR 6) ออกแบบพิเศษสำหรับระบบน้ำร้อน เพื่อช่วยลดการยืด และขยายตัวของท่อ PP-R ในแนวยาวและแนวกว้างเมื่อใช้งานน้ำร้อน ใช้สำหรับระบบท่อ Chilled Water