ท่อ HDPE

ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) ผลิตจากเม็ดพีอี เชิงวิศวกรรมที่มีคุณภาพสูง นิยมใช้เป็นท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค สามารถผลิตท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16-1200 มม. รับแรงดันได้สูงถึง PN25 โดยจัดแบ่งท่อ HDPE ตามเกรดของเม็ดพีอีที่ใช้ในการผลิตคือ PE80, PE100 มีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

 • แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้หลายชนิด ความเป็นกรด ด่าง ไม่ผุกร่อน ไม่ขึ้นตะไคร่น้ำ
 • ทนทานต่อแรงกระแทก แรงกดทับจากการฝังใต้ดิน อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
 • แรงเสียดทานในท่อต่ำ การไหลตัวของเหลวทำได้ดี ผิวด้านในมีความเรียบมัน 
 • ไม่เป็นสนิม จากการออกซิเดชั่น
 • โค้งงอได้ 20-40 เท่าของเส้นผา่นศูนย์กลางท่อ ผลิตเป็นม้วนได้ จึงประหยัดค่าขนส่งและค่าติดตั้ง มีความยาวต่อเนื่อง ลดรอยต่อจุดเชื่อม และการใช้ข้อต่อ 
 • น้ำหนักเบากว่าเหล็ก  ง่ายต่อการขนส่ง
 • อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี 
 • ทนทานต่อแสงแดด เพราะมีสารป้องกันแสงUV จึงไม่กรอบแตก
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 • ปลอดภัยจากสารตกค้าง ปราศจากสารพิษ ใช้เป็นท่อน้ำดื่มได้ ไม่ทำให้น้ำเสียรสชาติ หรือเปลี่ยนสี

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ปัจจุบันวิศวกร, ผู้รับเหมา, ผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ได้หันมานิยมใช้งานท่อ HDPE ในงานด้านต่างๆมากขึ้น 

การนำไปใช้งาน
 1. ใช้ในงานประปา ท่อน้ำดิบ น้ำใช้
 2. ใช้ในงานท่อร้อยสายเคเบิ้ล
 3. ใช้ในงานเกษตร ท่อเกษตร สวนผัก สวนผลไม้ สวนเกษตร สนามกอล์ฟ ส่งน้ำเข้าระบบรดน้ำ
 4. ใช้ในงานทั่วไป เคมี อาหาร
 5. ใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง และใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 
 6. ระบบนำดับเพลิง 
 7. ท่อสำหรับงานเหมืองแร่
HDPE accessories

อุปกรณ์ต่อกับท่อชนิดต่างๆ