อปุกรณ์ ข้อต่อท่อเหล็กร้อยสายไฟ กล่อง บ๊อกต่างๆ 

ข้อต่อท่อ ข้อต่อเฟล็กเหล็กอ่อน กล่อง   ตัวจับท่อ แคล้มป์แบบต่างๆ สำหรับงานท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า สำหรับภายในภายนอกอาคาร มีชนิด HDG ชุบซิงค์  รวมถึงงานสายล่อฟ้า ทองแดง ต่อเข้าระบบ ปุกกรณ์กันระเบิด