อีเฟล็กเดินลอย 2

E-Flex Pipe / ท่ออีเฟล็ก

              ท่อพลาสติกสีดำเป็นลอน ลักษณะเป็นเกลียว เป็นปล้อง คล้ายท่อโลหะอ่อน อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักสำหรับคนทั่วไป เนื่องจากเป็นท่อที่ใช้ในงานโครงสร้าง แต่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้รับเหมา หรือวิศวกร เป็นอย่างดีสำหรับการเลือกใช้งานท่อร้อยสายไฟแบบฝังดิน หรือนำมาใช้ร้อยสายในพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือน เคลื่อนไหว และโดนแสงแดง ก็จะปกป้องสายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนิยมใช้ในงาน โซลาร์ลอยน้ำ Solar Floating farm 

              ท่ออีเฟล็ก คือ ท่อพีอี แบบลูกฟูก เป็นที่นิยมใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายเคบิลใต้ดิน หรือ ร้อยท่อสายไฟแบบฝังดิน (Underground Cable Installation) เพราะคุณสมบัติเด่นของท่อแบบเป็นลอน ลักษณะเป็นปล้อง เรียกว่า ลูกฟูก ที่สามารถโค้งงอได้ แข็งแรง และประหยัด มีความยาวต่อเนื่อง ทำให้ลดการใช้ข้อต่อ มีจุดเชื่อมต่อน้อยลง จึงใช้เพื่อทดแทนการใช้ท่อพีอี (HDPE Conduit) โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อดินทรุด หรือมีสิ่งกีดขวาง เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

               มีขนาดตั้งแต่ 30mm ถึง 150 mm  และอุปกรณ์ซีลกันน้ำ และข้อต่อสำหรับต่อเข้ากับท่อไฟฟ้าอื่น เช่นท่อเหล็ก หรือท่อพีอี  โดยท่อมีชนิดรุ่นปกติ และชนิดผสมสารทนไฟพิเศษ

              สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้ที่นี่ BBK & BWC

ประกาศ ณ วันที่ 25/4/2022 ทางโรงงานฝ่ายผลิตประกาศยุติการผลิตท่อแบรนด์BTC และให้เลือกใช้ท่อแบรนด์ BWC แทนซึ่งเป็นท่อ ประเภทเดียวกันแทน

โซลาร์โฟลตติ้ง
solar float 6

*EFLEX 200mm (8″)  is available pls ask for futher detail. กรณีต้องการสั่ง ท่อขนาด 200mm (8″) กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

EFLEX Adapter Type C

ข้อต่ออีเฟล็กเกลียวนอก Type C สำหรับต่อท่อHDPE Type B หรือท่อเหล็ก  (รุ่นใหม่)

ปัจจุบันมีขนาด 30mm และ 100mm

Bell Mouth outer cut

ปากแตร/ฝาปิดปลายท่อ ตัดนอก

ทดแทนแบบเดิม แบบตัดใน

Bell Mouth outer cut line

แนวร่องสำหรับตัดปลายฝาให้เป็นปากแตร

ข้อต่อ Adaptor เกลียวนอก Type C

แก้ปัญหาการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน 

ท่อที่นิยมในการวางสายเคบิลใต้ดิน ได้แก่ ท่อราง ท่อใยหิน ท่อปูน ท่อเหล็ก และท่อพีวีซี แต่ท่อเหล่านี้มีข้อเสียคือ ขาดความยืดหยุ่น ไม่เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงต่อดินทรุด เพราะอาจทำให้ท่อแตกร้าวได้ ประกอบกับท่อมีความยาวไม่ต่อเนื่องทำให้ต้องใช้ข้อต่อเป็นจำนวนมาก ท่อมีน้ำหนักมาก ต้องใช้เวลาในการติดตั้งวางสายนาน จึงเสี่ยงต่อการวางท่อล่าช้า และการบริหารแรงงาน

ท่ออีเฟล็ก ทดแทนการใช้ท่อร้อยสายแบบเดิม

ท่ออีเฟล็ก หรือ ท่อลูกฟูกโพลิเอททิลีน ผลิตด้วยเม็ดพลาสติกวิศกรรมเช่นเดียวกับท่อเอชดีพีอี (HDPE Conduit) แต่ด้วยลักษณะเป็นลอนเกลียวแบบลูกฟูก ทำให้มีความทนทานในแนวราบมากกว่าท่อพลาสติกผิวเกลี้ยงธรรมดาหลายเท่าตัว อีกทั้งยังสามารถยืดหยุ่น โค้งงอ แข็งแรง มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และมีความยาวต่อเนื่อง ทำให้ลดการใช้อุปกรณ์ข้อต่อ และใช้แรงงานน้อยในการติดตั้ง 

คุณสมบัติของท่อ EFLEX

1. ท่อยืดหยุ่น – สามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ และวางหลบสิ่งกีดขวางได้ เช่น จุดพักบ่อ ต้นไม้ โดยไม่ต้องใช้ข้อต่อมากมาย
2. ความยาวต่อเนื่อง – ท่อ 1 ขด มีความยาวตั้งแต่ 30 – 300 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
3. น้ำหนักเบา – ง่ายต่อการขนส่ง ยกไปติดตั้งหน้างาน ขนาดท่อ 100 มิลลิเมตร น้ำหนักท่ออีเฟล็ก 1.20 กิโลกรัม
4. ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ – ลักษณะลูกฟูกทำให้มีความแข็งแรงสูงในแนวราบ ไม่หักยุบในพื้นดิน
5. ทนต่อทุกสภาพอากาศ และไม่ผุกร่อน – ผลิตจากเม็ดHDPE เกรดอุตสาหกรรม 
6. การเสียดทานต่ำ – เพราะมีหน้าสัมผัสผิวของสายเคเบิ้ลที่น้อยกว่า ทำให้สามารถดึงสายเคเบิลได้ง่าย
7. การติดตั้งง่าย – ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น คอนกรีต หรือ Shell Belts  และมีลวดตัวนำ (Pilot wire) สำหรับใช้ดึงสายเคเบิ้ลผ่านท่อได้
8. ประหยัด – ลดการใช้ข้อต่อ ติดตั้งใช้แรงงานน้อย ท่อมีความทนทาน ใช้ได้ยาวนาน 

ขนาดท่อ EFLEX

ท่ออีเฟล็ก มีให้เลือกขนาด ตั้งแต่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ถึง 150 มิลลิเมตร

โครงการที่เลือกใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินแบบลูกฟูก

สนามบินสุวรรณภูมิ กองทัพเรือ โรงไฟฟ้า โรงแรม คอนโดมิเนียม และอีกหลายโครงการทั้งในและต่างประเทศ

ราคาท่ออีเฟล็ก สามารถขอราคาโครงการได้

วิธีต่อท่ออีเฟล็ก

ข้อต่อเกลียวเพิ่มลดขนาด 

เช่น  RSC 2-1/2″ : EFLEX 4″

กรณีใช้ข้อต่อไม่เต็มนิ้ว สามารถใช้ข้อต่อลด/เพิ่มเกลียวได้

การต่อข้อต่อเพิ่มหรือลดเกลียว

ข้อต่อRSCเพิ่มเกลียวต่ออีเฟล็ก

*EFLEX 200mm (8″)  is available pls ask for futher detail. กรณีต้องการสั่ง ท่อขนาด 200mm (8″) กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

อุปกรณ์ท่ออีเฟล็ก / EFlex Accessories
 • EFLEX Straight Joint ข้อต่อตรง
 • EFLEX Bell Mouth with cover ปากแตรแบบมีฝาปิด
 • EFLEX End cover ฝาปิดท่อ
 • EFLEX Sand Preventive กรวยยางปิดท่อ สำหรับสายเคเบิ้ลรอดผ่าน
 • EFLEX Clamp แคล้มยึดท่อกับตู้คอนโทรล
 • EFLEX Adaptors For HDPE/RSC ข้อต่อท่อพีอี ท่อเหล็ก
 • EFLEX Adaptors For PVC ข้อต่อท่อพีวีซี/ท่อเรียบ
 • Sealing Tape ซีลลิ่งเทป ปิดกันน้ำ
 • Vol-co Tape เทปปิดกันน้ำ ยึดติดแน่น
 • PVC Tape พีวีซีเทป กันฝุ่น
 • Cork Tape คอร์กเทป ปิดกันน้ำ
ท่ออีเฟล็ก เดินลอย1
โซลาร์ลอยน้ำ