Showing all 7 results

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง หนา ฟ้า แบบฉีด

2.90 ฿325.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง เกลียวนอก หนา ฟ้า แบบฉีด

2.60 ฿93.20 ฿
35.00 ฿120.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง เกลียวใน หนา ฟ้า แบบฉีด

3.00 ฿100.00 ฿
26.00 ฿212.00 ฿

ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด

ข้อต่อตรงลดท่อพีอี แบบสวมอัด

75.00 ฿1,258.00 ฿

ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด

ข้อต่อเกลียวในท่อพีอี แบบสวมอัด

35.00 ฿950.00 ฿